Dodano 02-08-19

KIERUJEMY SIĘ ZASADAMI, TO PODSTAWA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Szanowni Państwo,

Niniejszym KLEMENT REAL ESTATE Mariusz Klementowski informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności KLEMENT REAL ESTATE Mariusz Klementowski, na który firma ubiega się o dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Sotres Sp. z o.o