Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dodano: 14-06-2017

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym KLEMENT REAL ESTATE Mariusz Klementowski informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji działań doradczych prowadzących do przygotowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności KLEMENT REAL ESTATE Mariusz Klementowski, na który firma ubiega się o dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Sotres Sp. z o.o

Załaczniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Firma KLEMENT REAL ESTATE Mariusz Klementowski przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert na realizację usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją naszej działalności, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2010, Oś Priorytetowa I: “Przedsiębiorcza Polska Wschodnia“, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i załącznikami –  Kliknij Tutaj


Niniejszym Klement Real Estate Mariusz Klementowski informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji działań doradczych prowadzących do przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1-.4 ,,Wzór na konkurencję” – etap l.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Code Design Sp. z o.o.

popw-14-wybor-oferty