KLEMENT REAL ESTATE Mariusz Klementowski realizuje projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność i przychody firmy oraz nastąpi rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców. Efektem realizacji projektu będzie również dostosowanie wzornictwa (designu) do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych, lepsza znajomość trendów rynkowych, potrzeb i oczekiwań oraz uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym, a także rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców.

Wartość projektu:   142 680,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  98 600,00 zł

 

 

logowki_sg